TỪ VỰNG

  • Subject (n) /ˈsʌbdʒekt/: Môn học
  • Learn (v) /lɜːrn/: Học
  • Excellent (adj) /ˈeksələnt/: Xuất sắc
  • Become (v) /bɪˈkʌm/: Trở thành
  • Science (n) /ˈsaɪəns/: Khoa học

Tiếng Anh chủ đề môn học yêu thích

HỘI THOẠI

A: What subjects did you learn in school? (Bạn học những môn gì ở trường?)

B: I learned Math, Science, Physics, Biology, Geography, History, Literature, English, Art, and Music. (Tôi học Toán, Khoa Học, Vật Lý, Sinh Học, Địa Lý, Lịch Sử, Văn Học, Tiếng Anh, Nghệ Thuật và Âm Nhạc)

A: What subject did you like the most when you were at school? Were you good at it? (Bạn thích môn học nào nhất thời bạn đi học? Bạn có học giỏi môn đó không?)

B: I liked Biology the most although I was excellent at Literature. (Tôi thích Sinh Học nhất mặc dù tôi giỏi môn văn)

A: Did your friends like that subject too? (Bạn của bạn có thích môn đó không?)

B: Yes, they did. They enjoyed every single Biology lesson. (Có, họ tận hưởng mỗi tiết học Sinh Học)

A: How often did you learn that subject? (Bạn học môn đó bao nhiêu tiết?)

B: I often had Biology lessons 5 times a week. (Tôi thường có 5 tiết Sinh Học một tuần)

A: How long did you spend on that subject at home? (Bạn dành thời gian bao lâu để học môn này tại nhà?)

B: I spent roughly 2 hours per day studying Biology at home. (Tôi dành khoảng 2 giờ mỗi ngày học Sinh Học tại nhà)

A: Is it important to study hard on both social sciences and natural sciences? (Việc học tốt cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội có quan trọng không?)

B: No, it isn’t. Students should study the ones they like and those that are helpful to their career path. (Không, học sinh chỉ nên học môn họ thích và những môn học có ích cho sự nghiệp của họ mà thôi).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

    Đăng ký tư vấn