TỪ VỰNG

  • Travel (v) /ˈtrævl/: Đi du lịch
  • Abroad (adv) /əˈbrɔːd/: Nước ngoài
  • Locate (v) /ˈloʊkeɪt/: Nằm ở…
  • Achievement (n) /əˈtʃiːvmənt: Thành tựu
  • Special (adj) /ˈspeʃl/: Đặc biệt
  • Fast (adj) /fæst/: Nhanh
  • Discover (v) /dɪˈskʌvər/: Khám phá

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề quốc gia nước ngoài

HỘI THOẠI

A: Have you ever travelled abroad? If yes, what country was it? (Bạn đã từng du lịch nước ngoài chưa? Nếu rồi, bạn đã đi nước nào?)

B: Yes, I have. I traveled to the USA last year with my family. (Tôi đi rồi. Tôi đi du lịch Mỹ năm ngoái với gia đình tôi)

A: Where is that country located? (Đất nước đó nằm ở đâu?)

B: The USA is located in North America. (Nước Mỹ nằm ở Bắc Mỹ)

A: What is it famous for? (Đất nước đó nổi tiếng về điều gì?)

B: The USA is known for its cultural achievements and landmarks. (Nước Mỹ nổi tiếng về những cột mốc và thành tựu về văn hóa)

A: What are the special food and drinks of that country? (Thức ăn và đồ uống đặc biệt của đất nước này là gì?)

B: There are many. They are known for fast food, dairy, and many beverages. (Có rất nhiều. Họ nổi tiếng về đồ ăn nhanh, và nước giải khát)

A: What do you like about that country? (Bạn thích điều gì về đất nước này?)

B: I like the fast pace of life and the various sub-cultures. (Tôi thích nhịp độ cuộc sống nhanh chóng và nhiều nền văn hóa đa dạng)

A: How many citizens are there in that country? (Nước Mỹ có bao nhiêu người?)

B: The current population of the United States of America was over 324 million in 2016. (Dân số hiện tại của Mỹ  là trên 324 triệu người tại năm 2016)

A: What language do people there speak? (Mọi người nói ngôn ngữ nào?)

B: The national language is English, but many people also speak Spanish, French, German, and Chinese. (Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Anh, nhưng nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Trung Quốc)

A: Do you want to go back there again? (Bạn có muốn quay lại một lần nữa không?)

B: Sure. (Chắc chắn rồi)

A: Why do people like to travel abroad? (Tại sao mọi người lại thích du lịch nước ngoài?)

B: They just want to discover new places, learn new cultures and maybe speak new languages. (Họ muốn khám phá địa điểm mới, học hỏi nền văn hóa mới và có thể nói ngôn ngữ mới).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

    Đăng ký tư vấn