Ở bài học này, PHIL CONNECT sẽ giới thiệu với các bạn những dạng câu so sánh phổ biến trong tiếng Anh.

Cấu trúc so sánh bằng

Trong câu so sánh bằng, tính từ sẽ ở dạng nguyên thể và không phân biệt tính từ ngắn hay tính từ dài, cụ thể như sau:

 • Chủ ngữ 1 + to be + as + Adj + as + chủ ngữ 2

Ví dụ:

 • He is as tall as his father (Anh ấy cao bằng bố của anh ấy).

Thể phủ định:

 • Chủ ngữ 1 + to be + NOT + as + Adj + as + chủ ngữ 2

Ví dụ:

 • He is not as tall as his father (Anh ấy không cao bằng bố của anh ấy).

Câu so sánh thường được sử dụng phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày

Cấu trúc so sánh hơn

Trong câu so sánh hơn luôn có trợ từ “than” và có phân biệt tính từ ngắn với tính từ dài, cụ thể như sau:

Đối với tính từ ngắn: Thêm đuôi “er” vào tính từ trong câu so sánh đó.

 • Chủ ngữ 1 + to be + Adj-er + than + Chủ ngữ 2

Ví dụ:

 • He is taller than his father (anh ấy cao hơn bố anh ấy).

Đối với tính từ dài: Không thêm đuôi “er” mà sẽ thêm từ “more” ngay trước tính từ trong câu so sánh đó.

 • Chủ ngữ 1 + to be + MORE + Adj + than + Chủ ngữ 2

Ví dụ:

 • She is more beautiful than her mother (cô ấy đẹp hơn mẹ của cô ấy).

Đối với thể phủ định, các bạn chỉ cần thêm “NOT” vào ngay sau động từ to be ở trong câu.

Cấu trúc so sánh nhất

Trong câu so sánh nhất luôn có mạo từ “the” và có phân biệt tính từ ngắn với tính từ dài. Bên cạnh đó, câu so sánh nhất chỉ có một chủ ngữ vì không mang tính so sánh giữa 02 chủ thể với nhau. Dưới đây là công thức của câu so sánh nhất:

Đối với tính từ ngắn: Thêm đuôi “est” vào tính từ trong câu so sánh đó.

 • Chủ ngữ + to be + the + Adj-est + ….

Ví dụ:

 • He is the tallest student in his class (anh ấy là sinh viên cao nhất trong lớp của anh ấy).

Đối với tính từ dài: Không thêm đuôi “est” mà sẽ thêm từ “most” ngay trước tính từ trong câu so sánh đó.

 • Chủ ngữ + to be + the + MOST + Adj + ….

Ví dụ:

 • She is the most beautiful girl in her class (cô ấy là sinh viên đẹp nhất trong lớp của cô ấy).

Đối với thể phủ định, các bạn chỉ cần thêm “NOT” vào ngay sau động từ to be ở trong câu.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn