TỪ VỰNG

  • Newspaper (n) /ˈnuːzpeɪpər/: Báo giấy
  • Magazine (n) /ˈmæɡəziːn/: Tạp chí
  • Without (adv) /wɪˈðaʊt/: Mà không…
  • Politic (n) /ˈpɑːlətɪk/: Chính trị
  • Popular (adj) /ˈpɑːpjələr/: Nổi tiếng, phổ biến
  • Popularity (n) /ˌpɑːpjuˈlærəti/: Sự phổ biến, sự nổi tiếng
  • Disappear (v) /ˌdɪsəˈpɪr/: Biến mất
  • Reliable (adj) /rɪˈlaɪəbl/: Tin cậy

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề đọc báo

HỘI THOẠI

A: What are the benefits of reading a newspaper/magazine? (Lợi ích của việc đọc báo/tạp chí là gì?)

B: Newspapers/magazines can broaden your mind about thousands of things without the need to travel. (Báo/tạp chí có thể mở rộng tư duy của bạn về hàng ngàn thứ mà không cần phải đi du lịch)

A: How often do you read it? (Bạn đọc báo bao nhiêu lần?)

B: I read it every day. (Tôi đọc nó hàng ngày)

A: What’s the best time to read the newspaper? (Thời điểm tốt nhất để đọc báo là gì?)

B: I think the best time is in the morning when you start a new day. (Tôi nghĩ thời điểm tốt nhất là vào buổi sáng khi bạn bắt đầu một ngày mới)

A: What types of magazines do you usually read? (Loại tạp chí nào bạn thường đọc?)

B: I usually read politics and fashion magazines. I also enjoy reading about culture and tourism. (Tôi thường đọc tạp chí chính trị và thời trang. Tôi cũng thích đọc về văn hóa và du lịch)

A: What’s your favorite magazine? (Tạp chí yêu thích của bạn là gì?)

B: My favorite is The New York Times, which writes about all sorts of things: business, sports, movies, travel, books, jobs, education, and real estate. (Tạp chí yêu thích của tôi là New York Times, cái mà viết về mọi thứ: kinh doanh, thể thao, phim ảnh, du lịch, sách, công việc, giáo dục, và bất động sản)

A: Do you read the paper or online news? (Bạn đọc báo giấy hay online?)

B: I prefer online news to save money. (Tôi thích tin tức online để tiết kiệm tiền)

A: How much does it cost you to buy paper newspaper per month? (Mỗi tháng bạn mua báo hết bao nhiêu tiền?)

B: I only buy a monthly newspaper, so it doesn’t cost much money. Around $5/month. (Tôi chỉ mua báo phát hành theo tháng, do đó nó không quá tốt kém)

A: What is the most popular magazine in your country? (Tạp chí phổ biến nhất ở nước bạn là gì?)

B: I think it would be Forbes magazine, a leading source for reliable business news and financial information. (Tôi nghĩ đó là tạp chí Forbes, nguồn thông tin tin cậy hàng đầu về tin tức kinh doanh và tài chính)

A: With the popularity of Internet, do you think newspapers and magazines will disappear? (Với sự phổ biến của Internet, bạn có nghĩ báo giấy và tạp chí sẽ biến mất?)

B: Yes, unfortunately it’s just a matter of time. (Có, đó chỉ là vấn đề thời gian).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

    Đăng ký tư vấn