Intensive Power Speaking: Khóa Giao Tiếp Chuyên Sâu nổi tiếng của trường Anh ngữ Philinter

Intensive Power Speaking: Khóa Giao Tiếp Chuyên Sâu nổi tiếng của trường Anh ngữ Philinter

Nhắc đến trường Anh ngữ Philinter thì không thể không nhắc đến khóa Giao Tiếp Chuyên Sâu IPS (Intensive Power Speaking) – một trong những khóa học đã làm nên thương hiệu của trường. Đây là khóa học chủ yếu...
read more