Tiếng Anh dành cho tiếp viên hàng không: Khóa học tiên phong của trường Anh ngữ BECI

Tiếng Anh dành cho tiếp viên hàng không: Khóa học tiên phong của trường Anh ngữ BECI

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và luôn tiên phong trong việc phát triển thêm các khóa học mới chính là tôn chỉ hoạt động của trường Anh ngữ BECI. Hiếm thấy trường Anh ngữ nào tại Philippines...
read more