Bài 34: Tổng kết học phần ngữ pháp tiếng Anh

Bài 34: Tổng kết học phần ngữ pháp tiếng Anh

Vậy là chúng ta đã đi được một chặng đường dài để tìm hiểu về các cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh. Tuy nhiên, những bài học vừa qua cũng chỉ chiếm phần nhỏ trong kho tàng ngữ pháp...
read more
Bài 33: Một số dạng câu đặc biệt trong tiếng Anh

Bài 33: Một số dạng câu đặc biệt trong tiếng Anh

Câu đặc biệt là câu chỉ có động từ mà không có chủ ngữ (câu không hoàn chỉnh) nhưng người nghe vẫn có thể hiểu được ý nghĩa. Trong tiếng Anh có một số dạng câu đặc biệt sau: CÂU...
read more
Bài 32: To V và V_ing

Bài 32: To V và V_ing

Để các bạn dễ hình dung hơn về chủ đề này, PHIL CONNECT xin được bắt đầu bài học với 02 ví dụ dưới đây: I decide to study English. I enjoy studying English. Từ 02 ví dụ trên, chúng...
read more
Bài 31: Các cặp từ nối trong tiếng Anh

Bài 31: Các cặp từ nối trong tiếng Anh

Những bài học trước PHIL CONNECT đều tập trung giới thiệu về các dạng câu đơn. Ở bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cặp từ nối (trong tiếng Anh được gọi là các “linking words“) để...
read more
Bài 30: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Phần 2)

Bài 30: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Phần 2)

Trong bài học này, PHIL CONNECT xin được giới thiệu với các bạn một số quy tắc phổ biến liên quan đến mối quan hệ giữa chủ ngữ và động từ. Việc nắm vững những quy tắc này là rất...
read more
Bài 29: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Phần 1)

Bài 29: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Phần 1)

Như PHIL CONNECT đã giới thiệu trong những bài học đầu tiên, các câu trong tiếng Anh luôn có 02 thành phần không thể thiếu là chủ ngữ (subject) và động từ (verb). Hai thành phần này có những mối...
read more
Bài 28: Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh (Phần 3)

Bài 28: Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh (Phần 3)

read more
Bài 27: Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh (Phần 2)

Bài 27: Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh (Phần 2)

Động từ khuyết thiếu được sử dụng rất thường xuyên trong tiếng Anh vì chúng liên quan đến nhiều tình huống giao tiếp. Ở bài học này, PHIL CONNECT xin được giới thiệu một vài động từ khuyết thiếu p...
read more
Bài 26: Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh (Phần 1)

Bài 26: Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh (Phần 1)

PHIL CONNECT xin được bắt đầu bài học này bằng một ví dụ sau đây: I can speak English (tôi có thể nói tiếng Anh). Ở ví dụ trên, từ “can” chính là động từ khuyết thiếu. Sở dĩ “can”...
read more
Bài 25: Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Bài 25: Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Rút gọn mệnh đề quan hệ là việc lược bỏ đại từ quan hệ mà vẫn không làm sai lệch ý nghĩa của câu. Mục đích của việc rút gọn là làm cho câu trở nên ngắn gọn hơn, đồng...
read more
1 2 3 4