Hiệu quả sau 4 tuần

CHẤM ĐIỂM VÀ GÓP Ý

Chấm điểm chất lượng dịch vụ

Cảm nhận của bạn về chất lượng dịch vụ của Phil Connect?

Xin cảm ơn bạn đã chấm điểm. Chúng tôi rất trân trọng ý kiến đánh giá của bạn. Chúc bạn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống!

Góp ý về dịch vụ của công ty

Chúng tôi rất cảm kích khi được lắng nghe ý kiến của bạn để kịp thời khắc phục những thiếu sót và hoàn thiện chất lượng dịch vụ.

Xin cảm ơn bạn đã góp ý. Chúng tôi rất trân trọng ý kiến đóng góp của bạn. Chúc bạn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống!