TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG HELP

Trường Help - Baguio

– Tên trường: HELP Education Group

– Địa chỉ:

  • Campus Long Long (thành phố Baguio): Lamtang LD, Longlong, La Trinidad City, Baguio
  • Campus Clark (thành phố Clark): Bldg 5272 C.M. Recto Highway, Clark Freeport Zone, Pampanga

– Năm thành lập: 1996

– Quy mô:

  • Campus Long Long (thành phố Baguio): 350 học viên
  • Campus Clark (thành phố Clark): 250 học viên

– Loại phòng KTX:

  • Campus Long Long (thành phố Baguio): Phòng đơn, phòng đôi, phòng 3 người, phòng 4 người
  • Campus Clark (thành phố Clark): Phòng đơn, phòng đôi, phòng 3 người, phòng 4 người

Trường Anh ngữ Help có lịch sử hình thành 26 năm và có quy mô lên tới 600 học viên ở cả 2 cơ sở. Trường áp dụng mô hình Sparta nghiêm khắc để thúc đẩy học viên đạt kết quả cao nhất. Trường có hơn 300 giáo viên và 80% trong số đó có 6-9 năm kinh nghiệm dạy học.

Trường Help còn là địa điểm thi IELTS chính thức của IDP. Tất cả giáo viên IELTS của trường được tư vấn và hướng dẫn trực tiếp từ các giám khảo IELTS. Tài liệu IELTS của trường cũng liên tục được cập nhật và nâng cấp để bắt kịp những xu hướng mới nhất.

Điểm nổi bật của trường Help là hệ thống quản lý nhóm nhỏ. Mỗi giáo viên sẽ phụ trách 1 nhóm. Học viên được phân nhóm dựa trên kết quả của các bài kiểm tra. Cứ 6 học viên sẽ được 1 giáo viên hỗ trợ chấm chữa bài tập mẫu câu. 2 lần 1 tuần, bạn sẽ được trao đổi với quản lý học thuật để trao đổi về tiến trình học tập.

CÁC KHÓA TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG

Khóa giao tiếp ESL

Khóa ESL Regular

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện nói và phát âm chuẩn)

– Lớp đặc biệt: 2 tiết (học viên bắt buộc học tối thiểu 1 tiết)

– Lớp tự học: 2 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

Khóa ESL Intensive

– Lớp học 1 kèm 1: 5 tiết (4 kỹ năng nghe, nói – 2 tiết, đọc, viết)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện nói và phát âm chuẩn)

– Lớp đặc biệt: 2 tiết (học viên bắt buộc học tối thiểu 1 tiết)

– Lớp tự học: 2 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

Khóa ESL Business

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện nói và phát âm chuẩn)

– Lớp đặc biệt: 2 tiết (học viên bắt buộc học tối thiểu 1 tiết)

– Lớp tự học: 2 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

*Yêu cầu đầu vào đối với khóa ESL Business là cấp độ 6 trở lên, tương đương IELTS 5.5.

Khóa luyện thi IELTS

Khóa IELTS Sơ Cấp (đầu vào IELTS 2.5 – cơ sở Clark và Long Long)

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (các kỹ năng nói, viết – 2 tiết, đọc trong IELTS)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện kỹ năng nghe)

– Lớp đặc biệt: 2 tiết (học viên bắt buộc học tối thiểu 1 tiết)

– Lớp tự học: 2 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

– Thi thử IELTS 2 tuần 1 lần

Khóa IELTS Trung Cấp (đầu vào IELTS 4.0 – cơ sở Clark và Long Long)

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (các kỹ năng nói -2 tiết và viết – 2 tiết trong IELTS)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện kỹ năng nghe và đọc)

– Lớp đặc biệt: 2 tiết (học viên bắt buộc học tối thiểu 1 tiết)

– Lớp tự học: 2 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

– Thi thử IELTS 2 tuần 1 lần

Khóa IELTS Cao Cấp (đầu vào IELTS 5.5 – cơ sở Long Long)

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (các kỹ năng nói -2 tiết và viết – 2 tiết trong IELTS)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện kỹ năng nghe và đọc)

– Lớp đặc biệt: 2 tiết (học viên bắt buộc học tối thiểu 1 tiết)

– Lớp tự học: 2 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

– Thi thử IELTS 1 tuần 1 lần

*Đối với khóa IELTS Trung Cấp và Cao Cấp, học viên cần có điểm thi IELTS chính thức hoặc vượt qua phần phỏng vấn Skype.

Khóa IELTS Đảm Bảo 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 (cơ sở Long Long)

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (các kỹ năng nói -2 tiết và viết – 2 tiết trong IELTS)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện kỹ năng nghe và đọc)

– Lớp đặc biệt: 2 tiết (học viên bắt buộc học tối thiểu 1 tiết)

– Lớp tự học: 3 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

– Thi thử IELTS 1 tuần 1 lần

*Chương trình IELTS đảm bảo đầu ra kéo dài 12 tuần và điểm IELTS đầu vào tối thiểu 4.0.

Khóa luyện thi TOEFL

Khóa TOEFL Sơ – Trung Cấp (đầu vào TOEFL 20 – cơ sở Clark và Long Long)

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong TOEFL)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện kỹ năng nghe và đọc)

– Lớp đặc biệt: 2 tiết (học viên bắt buộc học tối thiểu 1 tiết)

– Lớp tự học: 2 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

– Thi thử TOEFL 2 tuần 1 lần

Khóa TOEFL Cao Cấp (đầu vào TOEFL 55 – cơ sở Long Long)

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (các kỹ năng nói – 2 tiết, viết – 2 tiết trong TOEFL)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện kỹ năng nghe và đọc)

– Lớp đặc biệt: 2 tiết (học viên bắt buộc học tối thiểu 1 tiết)

– Lớp tự học: 2 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

– Thi thử TOEFL 1 tuần 1 lần

*Đối với khóa TOEFL Cao Cấp, học viên cần có điểm thi TOEFL chính thức hoặc vượt qua phần phỏng vấn Skype.

Khóa TOEFL Đảm Bảo 61 – 70 – 80 – 90 – 100 (cơ sở Long Long)

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (các kỹ năng nói – 2 tiết, viết – 2 tiết trong TOEFL)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện kỹ năng nghe và đọc)

– Lớp đặc biệt: 2 tiết (học viên bắt buộc học tối thiểu 1 tiết)

– Lớp tự học: 3 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

Thi thử TOEFL 1 tuần 1 lần

*Chương trình đảm bảo đầu ra kéo dài 12 tuần và điểm TOEFL đầu vào tối thiểu 55.

Khóa luyện thi TOEIC

Khóa TOEIC Sơ – Trung Cấp (đầu vào TOEIC 350 – cơ sở Clark và Long Long)

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (các kỹ năng nghe – 2 tiết, đọc – 2 tiết)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện kỹ năng nghe và đọc)

– Lớp đặc biệt: 2 tiết (học viên bắt buộc học tối thiểu 1 tiết)

– Lớp tự học: 2 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

– Thi thử TOEIC 2 tuần 1 lần

Khóa TOEIC Cao Cấp (đầu vào TOEIC 550 – cơ sở Long Long)

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (các kỹ năng nghe – 2 tiết, đọc – 2 tiết)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện kỹ năng nghe và đọc)

– Lớp đặc biệt: 2 tiết (học viên bắt buộc học tối thiểu 1 tiết)

– Lớp tự học: 2 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

– Thi thử TOEIC 1 tuần 1 lần

*Đối với khóa TOEIC Cao Cấp, học viên cần có điểm thi TOEIC chính thức hoặc vượt qua phần phỏng vấn Skype.

Chương trình trại hè (Summer Camp)

Trại hè Anh ngữ tổng quát (cơ sở Clark)

– Độ tuổi: 7-13 tuổi

– Thời gian: 4 tuần – 6 tuần – 8 tuần

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện kỹ năng nói và phát âm chuẩn)

– Giờ hoạt động: 1 lớp

– Lớp tự học: 3 tiết

Bổ trợ writing: 1 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

Trại hè Anh ngữ chuyên sâu (cơ sở Long Long)

– Độ tuổi: 14-17 tuổi

– Thời gian: 4 tuần – 6 tuần – 8 tuần

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện kỹ năng nói và phát âm chuẩn)

– Giờ hoạt động: 1 lớp

– Lớp tự học: 3 tiết

– Bổ trợ writing: 1 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

Trại hè IELTS chuyên sâu (cơ sở Long Long)

– Độ tuổi: 14-17 tuổi

– Đầu vào: IELTS tối thiểu 3.5

– Thời gian: 4 tuần – 6 tuần – 8 tuần

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong IELTS)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện kỹ năng nghe và đọc)

– Giờ hoạt động: 1 lớp

– Lớp tự học: 3 tiết

– Bổ trợ writing: 1 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

– Thi thử IELTS: 2 tuần 1 lần

Khóa TESOL (cơ sở Clark và Long Long)

– Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0

– Bằng cấp: Chứng chỉ TESOL của trường Concordia College of Benguet, Inc.

– Lớp học 1 kèm 1: 4 tiết (ESL Reading, ESL Writing, ESL Speaking, TESOL Online)

– Lớp học nhóm: 2 tiết (luyện kỹ năng nói và phát âm chuẩn)

– Lớp đặc biệt: 2 tiết (học viên bắt buộc học tối thiểu 1 tiết)

– Lớp tự học: 2 tiết

– Kiểm tra từ vựng: 30 phút kiểm tra mỗi ngày

BẢNG CHI PHÍ NIÊM YẾT CỦA TRƯỜNG

Thời khóa biểu trường Help

Bảng chi phí trên đã bao gồm học phí, tiền phòng KTX, phục vụ 3 bữa ăn/ngày từ thứ 2 đến chủ nhật, dịch vụ giặt là, dọn phòng,…

Bảng chi phí chưa bao gồm chi phí địa phương, vé máy bay, tiền chi tiêu cá nhân và khuyến mãi.

*Học phí của trường có thể thay đổi mà không có thông báo trước.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU CỦA TRƯỜNG

Thời khóa biểu trường Help

Thời khóa biểu của trường Help bao gồm tối đa 10 tiết học/1 ngày, kéo dài từ 9h sáng đến 21h tối (thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Cuối tuần bạn có thể sinh hoạt tự do hoặc tham gia các bài kiểm tra trình độ theo lịch của nhà trường.

Du học Philippines từ A-Z đầy đủ nhất

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

    Đăng ký tư vấn