TỪ VỰNG

 • Hometown (n) /ˈhoʊmtaʊn/: Quê hương
 • Countryside (n) /ˈkʌntrisaɪd/: Vùng quê
 • Suburb (n) /ˈsʌbɜːrb/: Vùng ngoại ô
 • Agriculture (n) /ˈæɡrɪkʌltʃər/: Nông nghiệp
 • Atmosphere (n) /ˈætməsfɪr/: Bầu không khí
 • Peaceful (adj) /ˈpiːsfl/: Yên bình
 • Hospitable (adj) /hɑːˈspɪtəbl/: Hiếu khách
 • Environment (n) /ɪnˈvaɪrənmənt/: Môi trường
 • Traffic (n) /ˈtræfɪk/: Giao thông
 • Congestion (n) /kənˈdʒestʃən/: Tắc nghẽn

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề quê hương

HỘI THOẠI

A: Where is your hometown? (Quê của bạn ở đâu?)

B: My hometown is a coastal state of US. (Quê của tôi ở một bang ven biển của Mỹ)

A: Is it the city or the countryside? (Đó là thành phố hay là vùng quê?)

B: I live in a suburb area. (Tôi sống ở vùng ngoại ô)

A: What’s it known for? (Ở đó nổi tiếng về cái gì?)

B: It’s famous for tobaccos. (Nó nổi tiếng về thuốc lá)

A: What do people do there? (Mọi người ở đó làm nghề gì?)

B: Agriculture is the main industry in my hometown. Most of the people here plant and sell tobaccos. (Công việc chính ở quê tôi là nông nghiệp. Hầu hết mọi người đều trồng và bán thuốc lá)

A: How is the atmosphere there? (Bầu không khí ở đó như thế nào?)

B: Well, it’s quite peaceful. I enjoy the fresh air here. (Khá là yên bình. Tôi thích không khí trong lành ở đó)

A: How are people there? (Con người ở đó như thế nào?)

B: They’re friendly and hospitable. (Họ rất thân thiện và hiếu khách)

A: Would you like to live in your hometown or somewhere else? (Bạn muốn sống ở quê bạn hay là ở một nơi nào khác?)

B: Yes, I would. I just wish I can live here forever. (Tôi ước là tôi được sống ở quê tôi mãi mãi)

A: Is it easy to find a job there? (Tìm việc làm ở quê bạn có dễ không?)

B: Manual work is easy to find. I’m not sure about the white-collar jobs. (Công việc tay chân thì dễ tìm. Nhưng tôi không chắc về các công việc cao cấp hơn)

A: Is it a good environment for young people? (Đó có phải là môi trường tốt cho người trẻ không?)

B: I don’t think so. The pace of life here is quite slow. If they want to work in a dynamic environment, they’d better move to the city. (Tôi không nghĩ vậy. Nhịp độ cuộc sống ở đây khá chậm. Nếu họ muốn làm việc trong môi trường năng động thì họ nên tới các thành phố)

A: Is traffic congestion a big problem in your hometown? (Tắc đường có phải là vấn đề lớn ở quê bạn không?)

B: Not at all. We couldn’t be happier with the traffic system here. (Không hề. Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn về hệ thống giao thông ở đây).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn