TỪ VỰNG

 • Phone (n) /foʊn/: Điện thoại
 • Voice (n) /vɔɪs/: Giọng nói
 • Keep in touch (v): Giữ liên lạc
 • Interview (v,n) /ˈɪntərvjuː/: Phỏng vấn, cuộc phỏng vấn
 • Cashier (n) /kæˈʃɪr/: Thủ quỹ
 • Position (v) /pəˈzɪʃn/: Vị trí
 • Offer (v) /ˈɔːfər/: Cung cấp, đề xuất
 • Miss (v) /mɪs/: Nhớ
 • Seem (v) /siːm/: Có vẻ như, dường như

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề nói chuyện qua điện thoại

HỘI THOẠI

A: Do you usually talk on the phone? (Bạn có thường nói chuyện qua điện thoại không?)

B: Yes, I do. It’s a good way to keep in touch. (Tôi có. Đó là cách tốt để giữ liên lạc)

A: What was your favorite phone conversation? (Chủ đề yêu thích qua điện thoại của bạn là gì?)

B: It was when I talked to my interviewer. He did give me the good news that I got the job. (Đó là khi tôi nói chuyện với người phỏng vấn tôi. Ông ấy báo cho tôi tin tốt là tôi được tuyển dụng)

A: When did you have the conversation? (Bạn có cuộc nói chuyện đó khi nào?)

B: I don’t remember exactly, but It’s been 2 years so far, I guess. (Tôi không nhớ chính xác, nhưng khoảng 2 năm rồi)

A: Who did you talk to? (Bạn đã nói chuyện với ai?)

B: I talked to the owner of the restaurant where I’m working as a cashier. (Tôi đã nói chuyện với ông chủ nhà hàng nơi mà tôi đang làm thủ quỹ)

A: What did you talk about? (Bạn nói chuyện về vấn đề gì?)

B: He offered me the position and congratulated me. (Ông ấy báo vị trí làm việc và chúc mừng tôi)

A: Why did you find the conversation interesting? (Tại sao bạn lại thấy cuộc nói chuyện đó thú vị?)

B: Actually, it was more exciting than interesting. I was waiting for it for so long, and finally, he did make it come true. (Thực sự thì tôi thấy phấn khích hơn là thú vị. Tôi đã đợi điều đó từ lâu và cuối cùng nó đã thành sự thật)

A: Do you prefer talking directly or talking on the phone? (Bạn thích nói chuyện trực tiếp hay nói chuyện qua điện thoại?)

B: Personally, talking directly is much better to me since it’s more lively and authentic. (Theo ý kiến cá nhân thì nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn nhiều vì nó sinh động và chính thức hơn)

A: Who do you usually talk to on the phone? (Bạn thường nói chuyện điện thoại với ai?)

B: I talk to my mom almost every day. I will be missing the conversation every evening with mom if one day she stops calling me. (Tôi nói chuyện với mẹ tôi hầu như hàng ngày. Tôi sẽ nhớ cuộc nói chuyện với mẹ vào mỗi tối nếu một ngày nào đó bà ấy không gọi cho tôi).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn