Như PHIL CONNECT đã giới thiệu trong những bài học đầu tiên, các câu trong tiếng Anh luôn có 02 thành phần không thể thiếu là chủ ngữ (subject) và động từ (verb). Hai thành phần này có những mối liên hệ chặt chẽ với nhau để tạo nên ý nghĩa cho câu cũng như diễn tả thời điểm mà các sự việc, hiện tượng được nói tới. Đó chính là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Trong tiếng Việt chúng ta thường không quan tâm tới mối liên hệ giữa chủ ngữ và động từ vì tiếng Việt sử dụng các trợ từ (đã, đang, sẽ,…) để chỉ các thì mà không phải chia động từ ở các dạng như trong tiếng Anh. Còn trong tiếng Anh thì ngược lại, động từ ở mỗi thì sẽ có dạng khác nhau và tùy từng chủ ngữ mà các động từ cũng được chia sao cho phù hợp với chủ ngữ đó. Hay nói cách khác, động từ và chủ ngữ trong tiếng Anh phải “hòa hợp” với nhau. Các bạn cũng có thể hiểu một cách đơn giản và ngắn gọn là “chủ ngữ nào thì phải đi với động từ đó”.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là một nguyên tắc xuyên suốt trong tiếng Anh

Trong bài học hôm nay, PHIL CONNECT xin được giới thiệu một số thuật ngữ để các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về chủ đề này. Các thuật ngữ bao gồm:

Danh từ số ít: Là những danh từ chỉ sự vật, hiện tượng với số lượng là 01 đơn vị, ví dụ:

  • A dog (1 con chó), a house (1 ngôi nhà),….

Trước danh từ số ít sẽ luôn có mạo từ “a/an” đi kèm trong tất cả các trường hợp. Trong đó, “a” đứng trước những danh từ bắt đầu bằng phụ âm, còn “an” đứng trước những danh từ bắt đầu bằng nguyên âm, ví dụ:

  • A dog, a cat, a house, a car,….
  • An egg, an hour, an apple,….

Danh từ số nhiều: Là những danh từ chỉ sự vật, hiện tượng với số lượng từ 02 đơn vị trở lên. Danh từ số nhiều được thành lập bằng cách thêm đuôi “s” hoặc “es” vào sau danh từ số ít tương ứng, ví dụ:

  • Dogs, houses, engineers, cars, books, tables,.…

Tuy nhiên, trong tiếng Anh cũng có một số danh từ số nhiều được thành lập không theo quy tắc thêm đuôi “s” hoặc “es” như ở trên, ví dụ:

  • Person => People
  • Child => Children,.…

Danh từ đếm được: Là những danh từ có thể dùng với các lượng từ 1, 2, 3,….Đối với danh từ đếm được ở dạng số ít thì sẽ dùng “a/an”, còn với danh từ đếm được ở dạng số nhiều thì sẽ dùng lượng từ và thêm đuôi “s” hoặc “es”, ví dụ:

  • A dog – two dogs, a house – three houses, a cat – four cats,….

Danh từ không đếm được: Là những danh từ không thể dùng với các lượng từ 1, 2, 3,….Danh từ không đếm được không có dạng số nhiều và sẽ luôn ở dạng số ít nhưng không có “a/an” đi kèm, ví dụ:

  • Water, air, smoke, tea, coffee,…(chất lỏng, chất khí,…là những danh từ không đếm được).

Chủ ngữ số ít: Bao gồm các chủ ngữ “He/She/It”. Chủ ngữ số ít sẽ đi cùng với động từ số ít. Động từ số ít là các động từ được chia ở dạng “s” hoặc “es”.

Chủ ngữ số nhiều: Bao gồm các chủ ngữ “I/You/We/They”. Chủ ngữ số nhiều sẽ đi cùng với động từ số nhiều. Động từ số nhiều là các động từ nguyên thể không thêm đuôi “s” hoặc “es” (ngược lại so với danh từ số nhiều).

Trên đây là những thuật ngữ cơ bản khi đề cập đến hình thức của chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh. Ở bài học tiếp theo PHIL CONNECT sẽ giới thiệu với các bạn một số quy tắc quan trọng liên quan đến sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

    Đăng ký tư vấn