TỪ VỰNG

 • Friend (n) /frend/: Bạn bè
 • Best (adj) /best/: Tốt nhất
 • Look like (v) /lʊk/: Trông thế nào
 • Hair (n) /heə(r)/: Tóc
 • Shoulder (n) /ˈʃoʊldər/: Vai
 • Smile (n,v) /smaɪl/: Nụ cười, cười
 • Meet (v) /miːt/: Gặp
 • Always (adv) /ˈɔːlweɪz/: Luôn luôn
 • Trouble (n) /ˈtrʌbl/: Khó khăn
 • Share (v) /ʃeə(r)/: Chia sẻ
 • Cook (v) /kʊk/: Nấu ăn – Cook (n): Người nấu ăn

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề bạn bè

HỘI THOẠI

A: Who’s your best friend? (Người bạn tốt nhất của bạn là ai?)

B: It’s Jenny. She’s my best friend. (Đó là Jenny. Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi)

A: What does she look like? (Cô ấy trông thế nào?)

B: She has shoulder-length brown hair. I just love her lovely smile. (Cô ấy có mái tóc màu nâu ngang vai. Tôi yêu nụ cười dễ thương của cô ấy)

A: How and when did you meet? (Bạn đã gặp cô ấy khi nào và như thế nào?)

B: I first met her when we were in high school. (Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên khi tôi học ở trường cấp 3)

A: How often do you see this friend? (Bạn có thường xuyên gặp người bạn này không?)

B: I see her every day. We’re in the same class. (Tôi gặp cô ấy hàng ngày. Chúng tôi học cùng lớp)

A: What’s she like? (Cô ấy là người thế nào?)

B: She’s not only thoughtful but also very understanding. She’s always by my side to cheer me up whenever I’m in trouble. (Cô ấy không chỉ chín chắn mà còn rất thấu hiểu người khác. Cô ấy luôn ở cạnh động viên tôi khi tôi gặp khó khăn)

A: Do you and her share anything in common? (Bạn và cô ấy có điểm chung gì không?)

B: Yes, a lot. We both love shopping and playing sports. (Có, rất nhiều. Chúng tôi đều thích mua sắm và chơi thể thao)

A: What do you and her do together? (Bạn và cô ấy thường làm gì với nhau?)

B: We usually do homework and read books together. (Chúng tôi thường làm bài tập về nhà và đọc sách với nhau)

A: Does she know how to cook? (Cô ấy có biết nấu ăn không?)

B: Yes, but she’s not a great cook. (Có, nhưng cô ấy không phải là người nấu ăn giỏi)

A: Why is a friend important in life? (Tại sao bạn bè lại quan trọng trong cuộc sống của chúng ta?)

B: A good friend can make your life better in many ways. I don’t think anyone can stand loneliness. (Một người bạn tốt có thể làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Tôi không nghĩ có ai có thể sống trong cô đơn).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn