TỪ VỰNG

 • Hobby (n) /ˈhɑːbi/: Sở thích
 • Like (v) /laɪk/: Thích
 • Sport (n) /spɔːrt/: Thể thao
 • Swim (v) /swɪm/: Bơi
 • Swimming (n) /ˈswɪmɪŋ/: Môn bơi
 • Common (adj) /ˈkɑːmən/: Phổ biến
 • Country (n) /ˈkʌntri/: Đất nước
 • Practice (v) /ˈpræktɪs/: Luyện tập
 • Spend (on) (v) /spend/: Dành
 • Expensive (adj) /ɪkˈspensɪv/: Đắt
 • Cheap (adj) /tʃiːp/: rẻ
 • Keep fit (v): Giữ sức khỏe
 • Usually (adv) /ˈjuːʒuəli/: Thường
 • Benefit (n) /ˈbenɪfɪt/: Lợi ích

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề sở thích

HỘI THOẠI

A: What is your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

B: I like playing sports, especially football. (Tôi thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá)

A: Is your hobby common in your country? (Sở thích của bạn có phổ biến tại đất nước bạn không)

B: Yes, people in my country like playing football. (Có, mọi người ở đất nước tôi thích chơi bóng đá)

A: Is your hobby the same as when you were a child? (Sở thích của bạn bây giờ có giống lúc bạn còn là một đứa trẻ không)

B: Yes, I was fond of football when I was a boy. (Có, tôi yêu thích bóng đá khi tôi là một cậu bé)

A: When did you start practicing that hobby? (Khi nào bạn bắt đầu luyện tập bóng đá vậy?)

B: I started playing football when I was 5 years old. (Tôi bắt đầu chơi bóng đá khi tôi 5 tuổi)

A: How much time do you spend on your hobby? (Bạn dành bao nhiêu thời gian cho sở thích của bạn?)

B: I usually go to the stadium twice a week. (Tôi thường tới sân vận động 2 lần 1 tuần)

A: What benefits do you get from it? (Sở thích của bạn mang lại lợi ích gì?)

B: Football is a really good workout. It helps me keep fit and chill out after a long day working. (Bóng đá là một môn thể dục rất tốt. Nó giúp tôi giữ sức khỏe và thư giãn sau một ngày làm việc dài)

A: Which hobbies are usually expensive in your country? (Sở thích nào thường đắt đỏ tại đất nước của bạn?)

B: Playing golf is a really expensive hobby. Only the rich can afford to buy golf supplies. (Chơi golf là một sở thích rất đắt đỏ. Chỉ những người giàu mới có thể mua được các dụng cụ chơi game).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn