TỪ VỰNG

 • Place (n) /pleɪs/: Địa điểm
 • Province (n) /ˈprɑːvɪns/: Tỉnh
 • Tourist (n) /ˈtʊrɪst/: Khách du lịch
 • Business trip (n) /ˈbɪznəs trɪp/: Chuyến công tác
 • During (adv) /ˈdʊrɪŋ/: Trong suốt…
 • Prepare (v) /prɪˈper/: Chuẩn bị
 • Information (n) /ˌɪnfərˈmeɪʃn/: Thông tin
 • Location (n) /loʊˈkeɪʃn/: Địa điểm
 • Weather (n) /ˈweðər: Thời tiết
 • Transportation (n) /ˌtrænspɔːrˈteɪʃn/: Giao thông
 • Suitcase (n) /ˈsjuːtkeɪs/: Vali
 • Train (n) /treɪn/: Tàu lửa
 • Plane (n) /pleɪn/: Máy bay

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề đi du lịch

HỘI THOẠI

A: How many places have you traveled to? (Bạn đã du lịch bao nhiêu nơi rồi?)

B: I’ve visited all the provinces throughout my country. (Tôi đã đi tất cả các tỉnh ở đất nước tôi)

A: Who do you usually go with? (Bạn đi cùng với ai?)

B: I often go with my family, sometimes with my best friends. (Tôi thường đi cùng với gia đình tôi, thỉnh thoảng với những người bạn tốt nhất của tôi)

A: What’s your favorite tourist attraction? (Địa điểm du lịch nào mà bạn thích nhất?)

B: That would be Venice city in Italy. (Đó là thành phố Venice của Ý)

A: Have you ever been abroad? (Bạn đã ra nước ngoài chưa?)

B: Yes, I have. I came to Italy last year for a business trip. (Tôi đi rồi. Tôi đã tới Ý năm ngoái cho chuyến công tác)

A: What language do you use when traveling? (Bạn sử dụng ngôn ngữ nào khi đi du lịch?)

B: English, but sometimes I have to use body language since not all people are good at English. (Tiếng Anh, nhưng thỉnh thoảng tôi sử dụng cả ngôn ngữ cơ thể vì không phải mọi người đều giỏi tiếng Anh)

A: What do you usually do during your trip? (Bạn thường làm gì trong suốt chuyến đi?)

B: I often go sightseeing, take pictures, and sample the local cuisine. (Tôi thường đi ngắm cảnh, chụp ảnh, và thử ẩm thực địa phương)

A: What do you do to prepare for your trip? (Bạn làm gì để chuẩn bị cho chuyến đi?)

B: Before the trip, I search for information about the location, weather, famous tourist attractions, transportation, local cuisine and prices on the internet. (Trước chuyến đi, tôi tìm thông tin về địa điểm, thời tiết, điểm đến du lịch, ẩm thực địa phương và giá cả trên Internet)

A: What do you usually bring when you travel? (Bạn thường mang gì theo khi đi du lịch?)

B: I usually pack my suitcase with some necessary items such as clothes, medicine, food, a map, and a camera. (Tôi thường đóng gói vali với một số đồ như quần áo, thuốc, thức ăn, bản dồ và máy ảnh)

A: Do you prefer traveling by car, train or plane? (Bạn thích đi bằng oto, tàu hay là máy bay?)

B: I prefer planes although it can be a little expensive. Planes are much faster than any other mode of transport. (Tôi thích đi máy bay mặc dù hơi đắt. Máy bay nhanh hơn các phương tiện khác)

A: Do you prefer traveling alone or joining a guided tour? (Bạn muốn tự đi hay là đi theo đoàn có hướng dẫn viên?)

B: I love backpacking with my friends who share the same interests as me. (Tôi thích tự đi với bạn tôi, những người có cùng sở thích với tôi).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn