TỪ VỰNG

 • Movie (n) /ˈmuːvi/ = Film (n) /fɪlm/: Phim
 • Movie theater (n) = Cinema (n) /ˈsɪnəmə/: Rạp chiếu phim
 • Actor (n) /ˈæktər/: Nam diễn viên
 • Actress (n) /ˈæktrəs/: Nữ diễn viên
 • Watch (v) /wɑːtʃ/: Xem
 • Definitely (adv) /ˈdefɪnətli/: Chắc chắn rồi
 • Comedy (n) /ˈkɑːmədi/: Phim hài
 • Worry (n) /ˈwɜːri/: Lo lắng, phiền muộn
 • Main (adj) /meɪn/: Chính
 • Character (n) /ˈkærəktər/: Nhân vật
 • Violent (adj) /ˈvaɪələnt/: Bạo lực
 • Factor (n) /ˈfæktər/: Nhân tố, yếu tố

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề bộ phim yêu thích

HỘI THOẠI

A: Do you usually watch movies at home or at a movie theater? (Bạn thường xem phim tại nhà hay tại rạp chiếu phim?)

B: I usually watch movies on my laptop, sometimes I go to the movie theater. (Tôi thường xem phim trên Laptop, thỉnh thoảng tôi cũng tới rạp chiếu phim)

A: Is watching movies at the theater more interesting than watching movies at home? (Liệu xem phim tại rạp có thích hơn xem phim tại nhà không?)

B: Yes, definitely, because you can watch vivid images on a large screen with lively sound effects. (Có, chắc chắn rồi, vì bạn có thể xem hình ảnh sống động trên màn hình lớn với hiệu ứng âm thanh chân thật)

A: How often do you go to the movie theater? (Bạn thường đi tới rạp chiếu phim như thế nào?)

B: I often go to the movie theater every weekend. (Tôi thường tới rạp phim vào mỗi cuối tuần)

A: What’s your favorite type of movie? What movie of that type do you like? (Thể loại phim bạn thích là gì? Phim thuộc thể loại đó mà bạn thích là phim nào?)

B: My favorite type is comedy because whenever I watch one, I feel like there are no more worries in the world. I love the Mr.Bean movie series. (Tôi thích thể loại phim hài vì mỗi khi tôi xem chúng, tôi cảm thấy không còn phiền muộn. Tôi thích phim của Mr. Bean)

A: Who are the actors/actresses in the movie? (Ai là diễn viên chính của phim đó?)

B: Mr. Bean is the main character. (Mr. Bean là nhân vật chính)

A: Was the movie in your mother language or in English? (Bộ phim đó sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ hay bằng tiếng Anh?)

B: It was in English, but I can also watch it with subtitles. (Nó sử dụng tiếng Anh, nhưng tôi xem nó với phụ đề)

A: Should children watch violent movies? (Trẻ em có nên xem phim bạo lực không?)

B: I don’t believe so. Young children are very impressionable and it could lead them to wanting to imitate the behavior. (Tôi không nghĩ vậy. Trẻ em rất dễ bị gây ấn tượng và nó có thể làm cho chúng bắt chước các hành vi)

A: What’s the most important factor of a great movie? (Yếu tố quan trọng nhất cho 1 bộ phim hay là gì?)

B: I believe that plot and actors are among the factors which decide the success of a movie. (Tôi tin rằng cốt truyện và các diễn viên là yếu tố quyết định thành công của 1 bộ phim).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn