TỪ VỰNG

 • Art (n) /ɑːrt/: Nghệ thuật
 • Accidentally (adv) /ˌæksɪˈdentəli/: Tình cờ
 • Touching (adj) /ˈtʌtʃɪŋ/: Xúc động, cảm động
 • Award (v) /əˈwɔːrd/: Trao giải thưởng
 • Soul (n) /soʊl/: Tâm hồn
 • Artist (n) /ˈɑːrtɪst/: Họa sĩ
 • Creative (adj) /kriˈeɪtɪv/: Sáng tạo
 • Sensitive (adj) /ˈsensətɪv/: Nhạy cảm
 • Talent (n) /ˈtælənt/: Tài năng, năng khiếu
 • Recognize (v) /ˈrekəɡnaɪz/: Nhận ra
 • Nurture (v) /ˈnɜːrtʃər/: Nuôi dưỡng
 • Potential (n) /pəˈtenʃl/: Tiềm năng

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề nghệ thuật

HỘI THOẠI

A: What’s your favorite work of art? (Bạn thích tác phẩm nghệ thuật nào?)

B: There’s a special photograph named ‘The Napalm Girl’. (Là bức ảnh đặc biệt có tên là “Cô Gái Na-Pan)

A: When did you see it? (Bạn thấy nó khi nào?)

B: I accidentally saw it 5 years ago, when I traveled to Vietnam. (Tôi tình cờ thấy nó 5 năm trước, khi tôi du lịch tới Việt Nam)

A: Where did you see it? (Bạn thấy nó ở đâu?)

B: In Museum of Vietnamese History. The photo was solemnly hung in an eye-catching position in the room. (Ở Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam. Bức ảnh được treo tại vị trí bắt mắt ở trong phòng)

A: Why do you like it? (Tại sao bạn lại thích nó?)

B: The photo captured a naked 9 –year-old girl, running away from the napalm attack, which is really touching. (Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc 1 bé gái 9 tuổi chạy khỏi cuộc tấn công bằng bom Na-pan, nó thực sự rất xúc động)

A: What’s special about it? (Nó đặc biệt về điều gì?)

B: Thanks to the photo, the photographer was awarded the Pulitzer prize for Spot News Photography. (Nhờ vào bức ảnh, nhiếp ảnh gia đã được tặng giải thưởng Pulitzer về ảnh tin tức)

A: Do your friends like it, too? (Bạn của bạn cũng thích nó chứ?)

B: Yes, they do. The photo did touch their souls, too. (Đúng rồi. Bức ảnh cũng chạm đến tâm hồn họ)

A: Do you want to be an artist? (Bạn có muốn trở thành họa sĩ không?)

B: Nope, although I’m quite interested in art. (Không, mặc dù tôi thích thú với nghệ thuật)

A: What qualities does a person need to be an artist? (Một người muốn trở thành họa sĩ thì cần những tố chất gì?)

B: An artist needs to be creative and sensitive to things around him, I think. (Một họa sĩ cần sáng tạo và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, tôi nghĩ vậy)

A: How do children develop their talent for art? (Trẻ em phát triển năng khiếu nghệ thuật như thế nào?)

B: Children’s talent for art should be recognized and nurtured as early as possible so that they can reach their full potential. (Năng khiếu nghệ thuật của trẻ em nên được nhận ra và nuôi dưỡng sớm nhất có thể để chúng có thể phát triển tối đa tiềm năng).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn