Bài 32: Tiếng Anh giao tiếp chủ đề cuộc thi

*Hiện tại các trường Anh ngữ tại Philippines đang tạm ngừng hoạt động. Nếu bạn muốn tham gia khóa tiếng Anh online 1 kèm 1 với 100% giáo viên nước ngoài thì hãy liên hệ với Phil Connect ngay nhé. Giáo viên chuẩn giọng Mỹ với 3-12 năm kinh nghiệm. Được học thử miễn phí. Thông tin chi tiết về khóa học: https://onspeak.edu.vn.

TỪ VỰNG

 • Competition (n) /ˌkɑːmpəˈtɪʃn/: Cuộc thi, sự cạnh tranh
 • Contest (n) /ˈkɑːntest/: Cuộc tranh luận, cuộc thi đấu
 • Enter (v) /ˈentər/ = Take part in (v): Vào, tham gia
 • Eloquence (n) /ˈeləkwəns/: Sự hùng biện
 • Participant (n) /pɑːrˈtɪsɪpənt/: Người tham gia
 • Public speaker (n): Người thuyết trình
 • Prize (n) /praɪz: Giải thưởng
 • Result (n) /rɪˈzʌlt/: Kết quả
 • Idea (n) /aɪˈdiːə/: Ý tưởng
 • Speech (n) /spiːtʃ/: Bài diễn văn
 • Tip (n) /tɪp/: Mẹo, thủ thuật
 • Rehearse (v) /rɪˈhɜːrs/: Tổng duyệt
 • Material (n) /məˈtɪriəl/: Tài liệu
 • Inform (v) /ɪnˈfɔːrm/: Thông báo
 • Opinion (n) /əˈpɪnjən/: Quan điểm
 • Useful (adj) /ˈjuːsfl/: Hữu ích, bổ ích
 • Confident (adj) /ˈkɑːnfɪdənt/: Tự tin

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề cuộc thi

HỘI THOẠI

A: What is the most impressive competition you’ve entered? (Cuộc thi ấn tượng nhất mà bạn đã tham gia là gì?)

B: I took part in an eloquence competition, organized by my university last year. (Tôi đã tham gia cuộc thi hùng biện, được tổ chức bởi trường đại học của tôi vào năm ngoái)

A: What was it about? (Nó là về điều gì?)

B: The competition was to find out the best public speaker in the university. (Cuộc thi là để tìm ra người thuyết trình tốt nhất tại trường đại học)

A: Were there many participants in the competition? (Có nhiều người tham gia cuộc thi không?)

B: Yes, there were around 500 participants totally. (Có, tổng cộng có khoảng 500 người tham gia)

A: What prize did you get? (Bạn nhận được giải gì?)

B: Well, I didn’t get a very high prize, but it didn’t matter, I was still happy with the result. (Tôi không nhận được giải cao, nhưng đó không phải là vấn đề, tôi vẫn vui với kết quả đó)

A: What could you learn from the competition? (Bạn có thể học được gì từ cuộc thi?)

B: I learned the way to develop ideas for a speech beside some body language tips in public speaking. (Tôi đã học được cách phát triển ý tưởng cho bài diễn thuyết bên cạnh một vài mẹo về sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi nói trước đám đông)

A: Did you have to prepare a lot for the competition? (Bạn có phải chuẩn bị nhiều cho cuộc thi không?)

B: Yes, I did. I read various materials about eloquence, as well as rehearsed a lot. (Có. Tôi đã đọc nhiều tài liệu về hùng biện, cũng như tập duyệt nhiều lần)

A: How did you know about the competition? (Bạn biết tới cuộc thi như thế nào?)

B: The competition was informed in the school poster. (Cuộc thi được thông báo trên Poster của trường)

A: Did you do your best then? (Bạn đã cố gắng hết sức rồi phải không?)

B: Yes, I think so. After the competition, I know I have to try more. (Tôi nghĩ vậy. Sau cuộc thi, tôi biết tôi phải cố gắng hơn nữa)

A: Is the competition useful, in your opinion? (Theo bạn thì cuộc thì bổ ích chứ?)

B: Sure. It helps students learn soft skills as well as become more confident in life. (Chắc chắn rồi. Nó giúp sinh viên học kỹ năng mềm cũng như tự tin hơn trong cuộc sống).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Video học tiếng Anh online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài

Đăng ký khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài

☎ Hotline: 08.8884.6804

💻 Fanpage: Facebook.com/philconnectvn

📱 Zalo/Viber: 08.8884.6804

✉ Email: info@philconnect.edu.vn

_________________________________________________________

PHIL CONNECT: TẬN TÂM – MINH BẠCH – CHẤT LƯỢNG

➡ Tư vấn rõ ràng, minh bạch mọi thông tin & chi phí

➡ Hoàn tất mọi thủ tục nhập học của trường

➡ Luôn dành tặng nhiều khuyến mãi hấp dẫn nhất

➡ Hướng dẫn mọi thủ tục để xin Visa 59 ngày

➡ Hỗ trợ đặt vé máy bay với giá rẻ nhất

➡ Hướng dẫn kỹ càng trước khi bay

➡ Hỗ trợ học viên đổi ngoại tệ

➡ Hỗ trợ học viên tại sân bay Tân Sơn Nhất

➡ Đón và tặng SIM điện thoại ngay khi đến sân bay

➡ Cam kết hỗ trợ trước, trong và sau khóa học,…..

Bài 32: Tiếng Anh giao tiếp chủ đề cuộc thi
5 (100%) 1 vote

Đăng ký tư vấn


Trở về đầu trang