Bài 8: Tiếng Anh giao tiếp chủ đề mục tiêu/hoài bão

*Hiện tại các trường Anh ngữ tại Philippines đang tạm ngừng hoạt động. Nếu bạn muốn tham gia khóa tiếng Anh online 1 kèm 1 với 100% giáo viên nước ngoài thì hãy liên hệ với Phil Connect ngay nhé. Giáo viên chuẩn giọng Mỹ với 3-12 năm kinh nghiệm. Được học thử miễn phí. Thông tin chi tiết về khóa học: https://onspeak.edu.vn.

TỪ VỰNG

 • Goal (n) /ɡoʊl/: Mục tiêu
 • Ambition (n) /æmˈbɪʃn/: Hoài bão
 • Scholarship (n) /ˈskɑːlərʃɪp/: Học bổng
 • University (n) /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại học
 • Difficulty (n) /ˈdɪfɪkəlti/: Khó khăn
 • Achieve (v) /əˈtʃiːv/: Đạt được
 • Search (v) /sɜːrtʃ/: Tìm kiếm
 • Encourage (v) /ɪnˈkɜːrɪdʒ/: Động viên, khuyến khích, cổ vũ
 • Encouragement (n) /ɪnˈkɜːrɪdʒmənt/: Sự động viên, sự khuyến khích, sự cổ vũ
 • Support (n,v) /səˈpɔːrt/: Hỗ trợ
 • Need (v) /niːd/: Cần
 • Desire (v) /dɪˈzaɪər/: Mong muốn, khao khát
 • Persistent (adj) /pərˈsɪstənt/: Kiên trì
 • Patience (n) /ˈpeɪʃns/: Sự kiên nhẫn
 • Patient (adj) /ˈpeɪʃnt/: Kiên nhẫn
 • In order to /ˈɔːrdər/:  Để

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề mục tiêu/hoài bão

HỘI THOẠI

A: What is your current short-term goal? (Mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?)

B: I’m determined to get a scholarship to study post-graduate abroad. (Tôi quyết tâm giành học bổng học thạc sỹ ở nước ngoài)

A: When did you start thinking about this goal? (Bạn bắt đầu nghĩ về mục tiêu này khi nào?)

B: I started thinking about it when I left university. (Tôi nghĩ về nào khi tôi tốt nghiệp đại học)

A: What difficulties do you have in order to achieve it? (Khó khăn của bạn là gì để đạt được mục tiêu này?)

B: Spending a lot of time searching it, I haven’t found any scholarship that fits my needs. (Dành nhiều thời gian tìm kiếm nó, tôi không thấy học bổng nào phù hợp với nhu cầu của tôi)

A: Do you need any help to achieve that goal? (bạn có cần sự giúp đỡ nào để đạt mục tiêu không?)

B: I really need spiritual encouragement from my family and friends. (Tôi thực sự cần sự cổ vũ từ gia đình và bạn bè của tôi)

A: Do your parents support you to achieve that goal? (Bố mẹ bạn có hỗ trợ bạn để đạt mục tiêu không?)

B: Yes, they do. They’re always by my side and support me when needed. (Có. Họ luôn bên cạnh và hỗ trợ tôi khi tôi cần)

A: What are the important qualities to achieve goals? (Phẩm chất quan trọng để đạt mục tiêu là gì?)

B: Well, you need to be persistent to what you desire to get. Patience are needed, too. (Bạn cần kiên trì với những gì bạn khao khát. Bạn cũng cần sự kiên nhẫn nữa).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Video học tiếng Anh online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài

Đăng ký khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài

☎ Hotline: 08.8884.6804

💻 Fanpage: Facebook.com/philconnectvn

📱 Zalo/Viber: 08.8884.6804

✉ Email: info@philconnect.edu.vn

_________________________________________________________

PHIL CONNECT: TẬN TÂM – MINH BẠCH – CHẤT LƯỢNG

➡ Tư vấn rõ ràng, minh bạch mọi thông tin & chi phí

➡ Hoàn tất mọi thủ tục nhập học của trường

➡ Luôn dành tặng nhiều khuyến mãi hấp dẫn nhất

➡ Hướng dẫn mọi thủ tục để xin Visa 59 ngày

➡ Hỗ trợ đặt vé máy bay với giá rẻ nhất

➡ Hướng dẫn kỹ càng trước khi bay

➡ Hỗ trợ học viên đổi ngoại tệ

➡ Hỗ trợ học viên tại sân bay Tân Sơn Nhất

➡ Đón và tặng SIM điện thoại ngay khi đến sân bay

➡ Cam kết hỗ trợ trước, trong và sau khóa học,…..

Bài 8: Tiếng Anh giao tiếp chủ đề mục tiêu/hoài bão
Đánh giá bài viết

Đăng ký tư vấn


Trở về đầu trang