TỪ VỰNG

 • Restaurant (n) /ˈrestərɑːnt/: Nhà hàng
 • Eat (v) /iːt/: Ăn
 • Hang out (v) /hæŋ aʊt/: Đi chơi
 • Visit (v) /ˈvɪzɪt/: Đến, tham quan
 • Convenient store (n) /kənˈviːniənt stɔːr/: Cửa hàng tiện lợi
 • Type (n) /taɪp/ = Kind (n): Loại, thể loại
 • Pay (v) /peɪ/: Trả tiền, thanh toán
 • Friendly (adj) /ˈfrendli/: Thân thiện
 • Helpful (adj) /ˈhelpfl/: Tốt bụng
 • Party (n) /ˈpɑːrti/: Bữa tiệc
 • Famous (adj) /ˈfeɪməs/: Nổi tiếng

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề nhà hàng

HỘI THOẠI

A: How often do you eat out? Who do you go with? (Bạn thường ăn ngoài bao nhiêu lần? Bạn đi cùng ai?)

B: I often eat out on weekends, when I hang out with my friends. (Tôi thường ăn ngoài vào cuối tuần, khi đi chơi cùng bạn bè)

A: What restaurant do you usually visit? (Bạn thường đi nhà hàng nào?)

B: Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my best choice is the KFC in convenient stores like the Circle K, Mini-Stop, B-smart. (Không có nhiều nhà hàng tại khu vực tôi sống, vì vậy lựa chọn tốt nhất của tôi là KFC trong các cửa hàng tiện lợi như Circle K, Mini-Stop, B-smart)

A: What type of food do you enjoy to eat? Western or Asian? (Bạn thích ăn loại thức ăn nào?)

B: I’m interested in Asian food, Western food is not my thing. (Tôi thích đồ ăn châu Á, đồ Tây không phải sở thích của tôi)

A: How much do you usually pay when you eat out? (Bạn thường phải trả bao nhiêu khi ăn ngoài?)

B: It’s not very expensive, just around $5 for each meal. (Nó không quá đắt, chỉ khoảng $5 mỗi bữa)

A: Do you enjoy spicy food? (Bạn có thích đồ cay không?)

B: Yes, I do, especially on cold days. (Có, đặc biệt là vào những ngày lạnh)

A: Are the servers there friendly to you? (Những người phục vụ có thân thiện với bạn không?)

B: Yes, they are. Most of them are really helpful. (Có, hầu hết họ đều tốt bụng)

A: Have you ever tried Italian food? (Bạn đã thử món Ý chưa?)

B: Yes, at least once, when I was in my friend’s wedding party. (Có, ít nhất là một lần, tại tiệc cưới của bạn tôi)

A: Are fast food restaurants like KFC or McDonald’s famous in your country? (Đồ ăn nhanh như KFC hay McDonald có nổi tiếng ở đất nước bạn không?)

B: Yes, they are. The youth in my country are big fans of fast food. (Có, giới trẻ ở đất nước tôi rất thích đồ ăn nhanh).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn