CÁCH SỬ DỤNG

Cách sử dụng phổ biến nhất của thì tương lai đơn là dùng để chỉ một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Ví dụ:

 • I will study English tomorrow (tôi sẽ học tiếng Anh vào ngày mai).

CÔNG THỨC

Thể khẳng định: S + will + V + …

Đây là các thành phần không thể thiếu của câu. Ngoài ra, để giúp câu thêm rõ nghĩa thì khi nói hoặc viết, các thành phần khác có thể được thêm vào, chẳng hạn như tân ngữ hay trạng ngữ,….

Hình thức của động từ trong thì tương lai đơn sẽ luôn ở dạng nguyên thể không chia vì đã có trợ động từ “will” đứng ngay đằng trước. Bên cạnh đó, trợ động từ “will” cũng không phân biệt nhóm chủ ngữ (S).

Ngoài ra, bạn cũng có thể bắt gặp trợ động từ “shall” trong thì tương lai đơn. Tuy nhiên, “shall” và “will” được xem là giống nhau trong tiếng Anh hiện đại và ngày nay người ta có xu hướng thống nhất dùng “will”.

Đối với những câu có danh từ (N) hoặc tính từ (Adj) thì chúng ta sẽ sử dụng động từ to be ở thì tương lai là “be”:

 • S + will + BE + N/Adj + …. (“be” không phân biệt nhóm chủ ngữ (S)).

Ví dụ:

 • She will BE there tomorrow.
 • I will BE a doctor in the future.

Sơ đồ biểu diễn thì tương lai đơn

Thể phủ định: S + will + NOT + V + ….

Ví dụ:

 • I will not go to university (Tôi sẽ không vào đại học).

Ở thể phủ định, bạn chỉ cần thêm “NOT” vào ngay sau trợ động từ “will”. Động từ ở thể phủ định luôn ở dạng nguyên thể không chia.

Cách viết tắt:

 • Will not => Won’t

Thể nghi vấn: Will + S + V + ….?

Ở thể nghi vấn, động từ cũng luôn ở dạng nguyên thể không chia.

Ví dụ:

 • Will you go to school tomorrow?
 • Will they travel in this summer?

Ở thể nghi vấn, câu trả lời sẽ có dạng “Yes/No” cộng thêm “phần đuôi” đằng sau, cụ thể như sau:

 • Đối với câu trả lời YES: “Yes, I will” (các chủ ngữ khác cũng tương tự).
 • Đối với câu trả lời NO: “No, I won’t” (các chủ ngữ khác cũng tương tự).

Câu hỏi có từ để hỏi: Wh- + will + S + V + ….?

Trong câu hỏi có từ để hỏi, động từ cũng luôn ở dạng nguyên thể không chia. Cách trả lời câu hỏi có từ để hỏi là dùng thể khẳng định hoặc thể phủ định chứ không sử dụng câu trả lời “Yes/No” như ở thể nghi vấn.

CÁCH NHẬN BIẾT THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

Có 02 cách thông dụng để nhận biết một câu có phải ở thì tương lai đơn hay không, bao gồm:

 • Cách thứ nhất: Xét nghĩa của câu có phù hợp với thì tương lai đơn hay không (trong trường hợp không có trạng ngữ để nhận biết).
 • Cách thứ hai: Căn cứ vào trạng ngữ của câu. Nếu thấy các trạng ngữ sau trong câu thì câu đó sẽ ở thì tương lai đơn: Tomorrow, next-week/month/year, this-week/month/year,….

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn