CÁCH SỬ DỤNG

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để chỉ một hành động đang diễn ra (đang tiếp diễn) tại thời điểm nói.

Ví dụ:

 • I am studying English.
 • She is running.

CÔNG THỨC

Thể khẳng định: S + is/am/are + V_ing + ….

Đây là các thành phần không thể thiếu của câu. Ngoài ra, để giúp câu thêm rõ nghĩa thì khi nói hoặc viết, các thành phần khác có thể được thêm vào, chẳng hạn như tân ngữ hay trạng ngữ,….

Hình thức của động từ trong thì hiện tại tiếp diễn là đuôi “ing” và không phân biệt nhóm chủ ngữ (S). Bên cạnh đó, để diễn tả thì hiện tại tiếp diễn thì cần sử dụng các động từ to be “is/am/are”. Cụ thể, “I” sẽ đi với “am”, “he/she/it” sẽ đi với “is” và “you/we/they” sẽ đi với “are”.

Ví dụ:

 • I am doing my homework.
 • My father is repairing his car.

Thể phủ định: S + is/am/are + NOT + V_ing + ….

Ví dụ:

 • I am not studying now.
 • They are not sleeping at the moment.

Cách viết tắt:

 • Is not => Isn’t
 • Are not => Aren’t

Bảng tóm tắt thể khẳng định và thể phủ định của thì hiện tại tiếp diễn

Thể nghi vấn: Is/am/are + S + V_ing + ….?

Ở thể nghi vấn, động từ cũng luôn ở dạng “V_ing”.

Ví dụ:

 • Are you studying now?
 • Is he doing his homework?

Ở thể nghi vấn, câu trả lời sẽ có dạng “Yes/No” cộng thêm “phần đuôi” đằng sau, cụ thể như sau:

 • Đối với câu trả lời YES: “Yes, I am” hoặc “Yes, he is” hoặc “Yes, we are” (các chủ ngữ khác cũng tương tự).
 • Đối với câu trả lời NO: “No, I’m not” hoặc “No, he isn’t” hoặc “No, we aren’t” (các chủ ngữ khác cũng tương tự).

Câu hỏi có từ để hỏi: Wh- + is/am/are + S + V_ing + ….?

Trong câu hỏi có từ để hỏi, động từ cũng luôn ở dạng đuôi “ing”. Các động từ to be “is/am/are” sẽ tùy thuộc vào từng nhóm chủ ngữ (S). Cách trả lời câu hỏi có từ để hỏi là dùng thể khẳng định hoặc thể phủ định chứ không sử dụng câu trả lời “Yes/No” như ở thể nghi vấn.

Ví dụ:

 • What are you doing?
 • Why is he playing video games at the moment?

CÁCH NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Có 02 cách thông dụng để nhận biết một câu có phải ở thì hiện tại tiếp diễn hay không, bao gồm:

 • Cách thứ nhất: Xét nghĩa của câu có phù hợp với thì hiện tại tiếp diễn hay không (trong trường hợp không có trạng ngữ để nhận biết).
 • Cách thứ hai: Căn cứ vào trạng ngữ của câu. Nếu thấy các trạng ngữ sau trong câu thì câu đó sẽ ở thì hiện tại tiếp diễn: Now, right now, at the moment, at present,….

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn