CÁCH SỬ DỤNG

Cách dùng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn rất giống với thì hiện tại hoàn thành, chỉ khác ở chỗ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn mang ý nghĩa nhấn mạnh nhiều hơn, ví dụ:

  • I have studied English for 1 year (thì hiện tại hoàn thành) (1)
  • I have been studying English for 1 year (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn) (2)

Cả 02 câu trên đều diễn tả cùng một sự việc là “tôi đã (và đang) học tiếng Anh được 1 năm”, tuy nhiên câu số (2) nhấn mạnh rằng trong 01 năm đó tôi chỉ học tiếng Anh mà thôi (và bây giờ vẫn đang học), còn câu số (1) thì chỉ có ý nói rằng “tôi đã học được tiếng Anh được 1 năm và bây giờ vẫn đang học”.

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là một biến thể của thì hiện tại hoàn thành

CÔNG THỨC

Thể khẳng định: S + have/has + been + V_ing + ….

Đây là các thành phần không thể thiếu của câu. Ngoài ra, để giúp câu thêm rõ nghĩa thì khi nói hoặc viết, các thành phần khác có thể được thêm vào, chẳng hạn như tân ngữ hay trạng ngữ,….

Hình thức của động từ trong thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn luôn ở dạng “V_ing”. Bên cạnh đó, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cũng luôn sử dụng động từ to be là “been” và trợ động từ “have/has” đi với các nhóm chủ ngữ (S) khác nhau, cụ thể như sau:

  • Nếu chủ ngữ (S) là “I/you/we/they” thì sẽ đi với trợ động từ “have”.
  • Nếu chủ ngữ (S) là “He/she/it” thì sẽ đi với trợ động từ “has”.

Ví dụ:

  • I have been working for this company for 2 years.
  • She has been working for this company for 2 years.

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường được sử dụng để thay thế cho thì hiện tại hoàn thành khi cần nhấn mạnh một sự việc hay hành động nào đó. Ví dụ, thay vì nói “I have done my homework for 4 hours” thì người ta sẽ nói “I have been doing my homework for 4 hours” để nhấn mạnh rằng “Tôi đã làm bài tập về nhà trong suốt 4 giờ”.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

    Đăng ký tư vấn