TỪ VỰNG

 • Language (n) /ˈlæŋɡwɪdʒ/: Ngôn ngữ
 • Foreign language (n) /ˈfɑːrən/: Ngoại ngữ
 • Talk (v) /tɔːk/: Nói chuyện
 • Mother tongue (n) /ˈmʌðər tʌŋ/ : Tiếng mẹ đẻ
 • Speak (v) /spiːk/: Nói
 • A lot (adv): Nhiều
 • Supermarket (n) /ˈsuːpərmɑːrkət/: Siêu thị
 • Value (n) /ˈvæljuː/: Giá trị
 • Purpose (n) /ˈpɜːrpəs/: Mục đích
 • Fluent (adj) /ˈfluːənt/: Trôi chảy
 • Fluently (adv) /ˈfluːəntli/: Một cách trôi chảy

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề học thêm một ngoại ngữ mới

HỘI THOẠI

A: Do you like learning languages? (Bạn thích học ngôn ngữ không?)

B: Yes, I do. I love traveling and talking to the local people in their mother tongue. (Tôi có. Tôi thích du lịch và nói chuyện với người dân địa phương bằng tiếng mẹ đẻ của họ)

A: What is your mother language? (Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì?)

B: I speak English. (Tôi nói tiếng Anh)

A: What second language are you learning? (Ngôn ngữ thứ hai mà bạn học là gì?)

B: I’m learning Spanish. I fell in love with Spanish when I traveled to Spain last year. (Tôi học tiếng Tây Ban Nha. Tôi thích tiếng Tây Ban Nha khi tôi du lịch tới đây vào năm ngoái)

A: Is that language popular in your country? (Ngôn ngữ này có phổ biến ở đất nước bạn không?)

B: Yes. People in my country come from every corner of the world and Spanish is the second popular language spoken here according to the statistic. (Có. Mọi người tại đất nước tôi đến từ mọi nơi trên thế giới và tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 theo số liệu thống kê)

A: How often do you use that language? (Bạn thường sử dụng ngôn ngữ đó như thế nào?)

B: Quite a lot. I see Spanish people every day in the restaurant, bank or supermarket. (Khá nhiều. Tôi gặp người Tây Ban Nha hàng ngày trong nhà hàng, ngân hàng hoặc siêu thị)

A: How long have you been learning that language? (Bạn đã học ngôn ngữ này trong bao lâu?)

B: I’ve been learning it for 5 years. I’m in advanced class now. (Tôi đã học được 5 năm. Hiện tại tôi đang học lớp cao cấp)

A: Why do you choose to learn that language? (Tại sao bạn chọn học ngôn ngữ này?)

B: I’m interested in Spanish culture, and I’d like to use language as a tool to discover Spanish cultural values. (Tôi thích văn hóa Tây Ban Nha, và tôi muốn sử dụng ngôn ngữ như một công cụ để khám phá các giá trị văn hóa của Tây Ban Nha)

A: Who is your teacher? (Giáo viên của bạn là ai?)

B: An old Spanish teacher. She can also speak English fluently. (Một giáo viên lớn tuổi người Tây Ban Nha. Cô ấy có thể nói tiếng Anh trôi chảy)

A: Why do people learn a second language? (Tại sao mọi người học ngôn ngữ thứ 2?)

B: There are many purposes. Some learn to do business, some learn to travel, some just learn for fun. (Có nhiều mục đích. Một số người học để kinh doanh, một số người học để đi du lịch, một số chỉ học cho vui).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Video học tiếng Anh online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài

Đăng ký khóa học tiếng Anh online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài

☎ Hotline: 08.8884.6804

💻 Fanpage: Facebook.com/philconnectvn

📱 Zalo/Viber: 08.8884.6804

✉ Email: info@philconnect.edu.vn

_________________________________________________________

PHIL CONNECT: TẬN TÂM – MINH BẠCH – CHẤT LƯỢNG

➡ Tư vấn rõ ràng, minh bạch mọi thông tin & chi phí

➡ Hoàn tất mọi thủ tục nhập học của trường

➡ Luôn dành tặng nhiều khuyến mãi hấp dẫn nhất

➡ Hướng dẫn mọi thủ tục để xin Visa 59 ngày

➡ Hỗ trợ đặt vé máy bay với giá rẻ nhất

➡ Hướng dẫn kỹ càng trước khi bay

➡ Hỗ trợ học viên đổi ngoại tệ

➡ Hỗ trợ học viên tại sân bay Tân Sơn Nhất

➡ Đón và tặng SIM điện thoại ngay khi đến sân bay

➡ Cam kết hỗ trợ trước, trong và sau khóa học,…..

Bạn không nên bỏ lỡ!

Thông tin du học Philippines mới nhất - Học tiếng Anh ngắn hạn 1-6 tháng.

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Kiểm tra trình độ

  Đăng ký tư vấn