TỪ VỰNG

 • Self-employed (adj) /ˌself ɪmˈplɔɪd/: Tự làm việc cho việc mình
 • Cosmetic (n) /kɑːzˈmetɪk/: Mỹ phẩm
 • Sell (v) /sel/: Bán
 • Customer (n) /ˈkʌstəmər/: Khách hàng
 • Product (n) /ˈprɑːdʌkt/: Sản phẩm
 • Advantage (n) /ədˈvæntɪdʒ/: Lợi thế, thuận lợi
 • Social network (n) /ˌsoʊʃl ˈnetwɜːrk/: Mạng xã hội
 • Start (v) /stɑːrt/: Bắt đầu
 • Day-off (n) /ˌdeɪ ˈɑːf/: Ngày nghỉ

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề kinh doanh

HỘI THOẠI

A: Are you studying or working? (Bạn đang đi học hay đi làm?)

B: I left school 3 years ago. I’m working now. (Tôi tốt nghiệm 3 năm trước. Tôi đang đi làm)

A: Are you self – employed or working for a company? (Bạn tự kinh doanh hay làm cho một công ty)

B: I’m self-employed. I used to work for a company 2 years ago. (Tôi tự kinh doanh. Tôi đã từng làm việc cho công ty 2 năm trước)

A: What does your business sell? (Bạn kinh doanh cái gì?)

B: I make and sell handmade cosmetics. (Tôi làm và bán nước mỹ phẩm handmade)

A: Do you have any difficulty running that business? (Bạn có gặp khó khăn khi tự kinh doanh không?)

B: Yes, I had some difficulties attracting customers at first, but everything is getting better now. (Có, tôi đã gặp nhiều khó khăn để thu hút khách hàng khi mới bắt đầu, nhưng hiện tại mọi thứ đang tốt lên)

A: Is that an online or offline business? (Bạn kinh doanh online hay offline?)

B: I sell products online. It’s easier selling online than offline because I can take full advantage of my social network. (Tôi bán sản phẩm online. Việc bán hàng online sẽ dễ hơn offline vì tôi có thể sử dụng lợi thế của mạng xã hội)

A: When did you start the business? (Bạn bắt đầu tự kinh doanh khi nào?)

B: I started running my own business 2 years ago. (Tôi bắt đầu kinh doanh từ 2 năm trước)

A: What are some advantages of running your own business? (Lợi thế của việc tự kinh doanh là gì?)

B: I can take some days off whenever I feel tired, and I can make much more money compared to working for a company. (Tôi có thể có vài ngày nghỉ khi tôi cảm thấy mệt mỏi và tôi có thể kiếm nhiều tiền hơn so với làm việc cho công ty).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

  Đăng ký tư vấn