TỪ VỰNG

  • Museum (n) /mjuˈziːəm/: Viện bảo tàng
  • Popular (adj) /ˈpɑːpjələr/: nổi tiếng
  • Historical (adj) /hɪˈstɔːrɪkl/: Lịch sử, mang tính lịch sử
  • Impress (v) /ɪmˈpres/: Ấn tượng
  • Large (adj) /lɑːrdʒ/: Lớn
  • Allow (v) /əˈlaʊ/: Cho phép
  • Guard (n) /ɡɑːrd/: Bảo vệ
  • Fantastic (adj) /fænˈtæstɪk/: Tuyệt vời

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề viện bảo tàng

HỘI THOẠI

A: What type of museum is popular in your country? (Loại bảo tàng nào phổ biến tại đất nước bạn?)

B: There are many types of museums, but the most popular are historical museums. (Có nhiều loại bảo tàng, nhưng nổi tiếng nhất là các bảo tàng lịch sử)

A: What is the most famous museum in your country? (Bảo tàng nổi tiếng nhất tại đất nước bạn là gì?)

B: That would be The British Museum, located in London. (Đó là bảo tàng Anh Quốc, nằm tại London)

A: What’s special about it? (Nó đặc biệt về điều gì?)

B: I’m impressed by its large amount of historical, art, and cultural work. (Tôi ấn tượng về số lượng lớn các hiện vật lịch sử, nghệ thuật và văn hóa)

A: How many times have you visited that museum? (Bạn đã thăm viện bảo tàng bao nhiêu lần?)

B: I have visited the museum twice. (Tôi đã thăm 2 lần)

A: What do you usually do when visiting a museum? (Bạn thường làm gì khi thăm viện bảo tàng?)

B: I usually listen to the tour guide and take notes about important information. (Tôi thường lắng nghe hướng dẫn viên và ghi chú những thông tin quan trọng)

A: Are you allowed to take pictures there? (Bạn có được phép chụp ảnh không?)

B: No, the guards did not allow us to bring the camera in. (Không, bảo vệ không cho phép tôi mang máy ảnh vào)

A: How did you feel after visiting there? (Bạn cảm thấy thế nào sau chuyến thăm?)

B: The overall experience was fantastic, and I learned so many things in just a few hours. (Trải nghiệm thật tuyệt vời, và tôi đã học được nhiều điều chỉ trong vài giờ)

A: What do you think is the importance of museums in history? (Bạn nghĩ điều quan trọng của bảo tàng lịch sử là gì?)

B: Museums are an integral part of any country’s history, and they keep history alive. (Bảo tàng là một phần không thể thiếu đối với lịch sử của bất kỳ quốc gia nào, và nó làm cho lịch sử trở nên sống động).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

    Đăng ký tư vấn