TỪ VỰNG

  • Letter (n) /ˈletər/: Thư từ, bức thư
  • Keep (v) /kiːp/: Giữ
  • Folder (n) /ˈfoʊldər/: Thư mục, cặp tài liệu
  • Cheer up (v) /tʃɪr ʌp/: Cổ vũ, động viên, khích lệ, chúc mừng
  • Workplace (n) /ˈwɜːrkpleɪs/: Nơi làm việc
  • Collection (v) /kəˈlekʃn/: Thu thập, sưu tập
  • Convenient (adj) /kənˈviːniənt/: Thuận tiện
  • Relative (n) /ˈrelətɪv/: Họ hàng

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề viết thư

HỘI THOẠI

A: Who wrote the letter to you? (Ai đã viết thư cho bạn?)

B: My dad wrote the letter to me when he was on a business trip. (Bố của tôi đã viết thư cho tôi khi ông ấy đi công tác)

A: Did you keep the letter? (Bạn có còn giữ bức thư đó không?)

B: Yes, I put it in a folder. Whenever I’m down, reading his letter would be a good way to cheer me up. (Có, tôi để nó trong cặp tài liệu. Bất kì lúc nào tôi cảm thấy chán nản, đọc bức thư đó là một cách tốt cổ vũ cho tôi)

A: What was the letter about? (Bức thư nói về điều gì?)

B: He told me about his new workplace and how things were there. (Ông ấy nói với tôi về nơi làm việc mới của ông ấy và mọi thứ như thế nào)

A: How did you feel about the letter? (Bạn cảm thấy thế nào về bức thư?)

B: I was glad to know that he was fine in another city. (Tôi thấy vui khi biết rằng ông ấy cảm thấy tốt khi ở thành phố khác)

A: Do you have a letter collection? (Bạn có sưu tập thư không?)

B: Yes. I collect all the letters from family and friends. It’s one of my hobbies. (Có. Tôi sưu tập tất cả bức thư từ gia đình và bạn bè)

A: Do you like writing letters or emails? (Bạn thích viết thư hay là viết email?)

B: I prefer writing paper letters. (Tôi thích viết thư giấy hơn)

A: Do people in your country usually write letters? (Mọi người ở đất nước bạn có thường viết thư không?)

B: Years ago they did. Now people prefer emails. (Nhiều năm trước đây đi có. Bây giờ mọi người thích email hơn)

A: What’s the difference between emails and hand-written letters? (Sự khác nhau giữa thư email và thư viết tay là gì?)

B: Emails are much more convenient than letters because they’re free to send and they get there instantly. However, letters are much more special. (Email thuận tiện hơn thư giấy nhiều vì chúng miễn phí để gửi và nhận được ngay lập tức. Tuy nhiên, thư giấy đặc biệt hơn nhiều)

A: Why should we write letters to friends or relatives? (Tại sao chúng ta nên viết thư cho bạn bè hoặc họ hàng?)

B: It’s a good way to show love to people you care about. (Đó là một cách rất tốt để thể hiện tình cảm với mọi người mà bạn quan tâm).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi "khủng" đang chờ bạn - Nhận báo giá trọn gói trong 5 phút!

Inbox Fanpage 0907 999 772 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Báo giá trọn gói!

    Đăng ký tư vấn